Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας του ιστότοπου, συμφωνείτε με τη χρήση cookie.

Όροι και Προϋποθέσεις

1.    ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

1.1.     Το παρόν έγγραφο αποτελεί τόσο τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος ENUDREIO.COM που διέπουν τη χρήση του ENUDREIO.COM, όσο και τη σύναψη σύμβασης αγοράς με την ISHOP Ltd. μέσω της πλατφόρμας ENUDREIO.COM

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ 
2.1.  iShop" Ltd. είναι εταιρεία με έδρα στην Pazardjik, 2, Gavril Krastevich Str. Και διεύθυνση αλληλογραφίας Σόφια, 17 Georgi Belov str., UIC 200349705 και αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στην Βουλγαρια BG200349705.
 2.2.  iShop" Ltd. διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα ENUDREIO.COM και θα αναφέρεται ως ENUDREIO.COM παρακάτω.
2.3.  Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ENUDREIO.COM  στην παραπάνω διεύθυνση, στο 211 198 3727 ή στο office@enudreio.com Το κόστος μιας κλήσης εξαρτάται από το κινητό σας σχέδιο.  
 
2.    ΟΡΙΣΜΟΙ
 3.1.   Αγοραστής - άτομο ηλικίας 18 ετών και άνω που έχει υπογράψει σύμβαση εξ αποστάσεως μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ENUDREIO.COM  
3.2   Πωλητής - ENUDREIO.COM  
3.3.   Η πλατφόρμα - ο τομέας ENUDREIO.COM  
3.4.   Πελάτης - οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλα οχι μονο την εξεταζει, της προβολής, της παραγγελίας μέσω αυτής, της αγοράς, της επιστροφής αγαθών και της εκτέλεσης οποιασδήποτε άλλης ενέργειας μέσω αυτής.
 3.5.   Λογαριασμός - μια ενότητα της πλατφόρμας που είναι προσβάσιμη μέσω μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενός κωδικού πρόσβασης που επιτρέπει στον Πελάτη να στείλει μια Εντολή Αγοράς και περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον Πελάτη και το ιστορικό ορισμένων από τις ενέργειές του στην Πλατφόρμα (Παραγγελίες, Φορολογικά Τιμολόγια κ.λπ.)
3.6.   Αγαπημένο - μια ενότητα στον λογαριασμό που επιτρέπει στον πελάτη να δημιουργήσει τις δικές του λίστες
3.7.   Παραγγελία - ηλεκτρονικό έγγραφο που αντιπροσωπεύει ένα έντυπο επικοινωνίας μεταξύ της ENUDREIO.COM  και του Πελάτη, μέσω του οποίου ο Πελάτης δηλώνει στην ENUDREIO.COM  μέσω της Πλατφόρμας την πρόθεση να αγοράσει Αγαθά από την Πλατφόρμα.
3.8.   Προϊόν (τα) - Κάθε αντικείμενο σύμβασης αγοράς που συνάπτεται μεταξύ αγοραστή και πωλητή μέσω της πλατφόρμας.
3.9.   Σύμβαση - είναι η σύμβαση εξ αποστάσεως που συνάπτεται μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή για την αγορά εμπορευμάτων μέσω της πλατφόρμας, αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης της πλατφόρμας.
3.10.   Περιεχόμενο
•   όλες τις πληροφορίες στην πλατφόρμα.
•   το περιεχόμενο οποιουδήποτε μηνύματος από τον Αγοραστή στην ENUDREIO.COM  
•   κάθε πληροφορία που παρέχεται (ανεξάρτητα από τον τρόπο παράδοσης) από υπάλληλο της ENUDREIO.COM  του Πελάτη 
•   πληροφορίες σχετικά με τα προιον και τις υπηρεσίες.
•   πληροφορίες πωλητή.
3.11.   Ενημερωτικό δελτίο - μέσο ενημέρωσης περιοδικά σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο πωλητής ή / και τις προσφορές που αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3.12.   Προδιαγραφές - Όλες οι λειτουργίες και περιγραφές των προϊόντων και των υπηρεσιών.
3.14.   Αναθεώρηση - Γραπτή αξιολόγηση από τον ιδιοκτήτη ή χρήστη του προϊόντος ή της υπηρεσίας..
3.15. Βαθμολογία - μια μέθοδος υπολογισμού του επιπέδου ικανοποίησης ενός πελάτη με ένα συγκεκριμένο προϊόν. Η βαθμολογία εκφράζεται με τη μορφή αστεριών, κάθε προϊόν μπορεί να βαθμολογηθεί από ένα έως πέντε αστέρια. 
3.16.   Σχόλιο - μια αξιολόγηση ή μια κριτική παρατήρηση στο τέλος μιας αναθεώρησης ή άλλο σχόλιο..
3.17.   Ερώτηση - μορφή διεύθυνσης στο ENUDREIO.COM  για να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες..
3.18. Απάντηση - Γραπτές ή προφορικές πληροφορίες που διαβιβάζονται στον Πελάτη ο οποίος έχει υποβάλει μια ερώτηση στην Πλατφόρμα. 
4.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 4.1.   Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της ENUDREIO.COM  είναι υποχρεωτικοί για όλους τους πελάτες της πλατφόρμας.
4.2.   Οποιαδήποτε χρήση της Πλατφόρμας σημαίνει ότι έχετε (α) συμβουλευτεί προσεκτικά τους όρους χρήσης της πλατφόρμας και (β) συμφωνείτε να τις ακολουθήσετε άνευ όρων.
4.3.   Οι όροι και οι προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν μονομερώς από το ENUDREIO.COM  ανά πάσα στιγμή, ανανεωσοντων τις. Αυτές οι αλλαγές εφαρμόζονται αμέσως και είναι δεσμευτικές για όλους τους πελάτες της πλατφόρμας.
4.4.   Το ENUDREIO.COM  έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή εάν επιβάλλεται δυνάμει μιας νομικά εκτελεστής πράξης..
4.5.   Σε κάθε περίπτωση αλλαγής των γενικών όρων και προϋποθέσεων, το ENUDREIO.COM  θα ενημερώσει τους Πελάτες σας για αυτό, δημοσιεύοντας τις αλλαγές στην πλατφόρμα. Με αυτή την έννοια, ως πελάτης έχετε την υποχρέωση να ανατρέχετε σε τυχόν αλλαγές στους Γενικούς Όρους της πλατφόρμας για κάθε χρήση.
4.6.   Εάν οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων για τη χρήση της πλατφόρμας κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, όποιος κι αν είναι ο λόγος για τον οποίο θα γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα παραλειφθεί..
4.7.   Από το ENUDREIO.COM προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ακρίβεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται στην Πλατφόρμα. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν τεχνικά λάθη ή παραλείψεις σε αυτές τις πληροφορίες, το ENUDREIO.COM διευκρινίζει ότι οι εικόνες του προϊόντος είναι επεξηγηματικές και καθοδηγούμενες και ότι τα προϊόντα που παραδίδονται ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες..
4.8.   Τα χαρακτηριστικά και οι τιμές των προϊόντων που παρατίθενται στην πλατφόρμα μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Για τεχνικούς λόγους, ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα για τα οποία то ENUDREIO.COM ζητά συγγνώμη από τους πελάτες της.
4.9.   Είναι δυνατόν, λόγω του περιορισμένου χώρου και της συνεπούς δομής των πληροφοριών, οι περιγραφές των προϊόντων να είναι ενίοτε ατελείς. Ωστόσο, το ENUDREIO.COM προσπαθεί να παρέχει τις πιο σχετικές πληροφορίες.
4.10.   Όλα τα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προωθούνται, πωλούνται και παραδίδονται μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων, ακόμη και αν δεν επισημαίνονται ρητά στην πλατφόρμα..
4.11.   Η πλατφόρμα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Το ENUDREIO.COM δεν ευθύνεται για την πολιτική απορρήτου των ιστότοπων που δεν τηρεί, καθώς και για άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν.
 5.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 5.1.   Ο Πελάτης δηλώνει την προθυμία του να παραγγείλει και να αγοράσει Προϊόν ή / και Υπηρεσία μέσω της Πλατφόρμας προβαίνοντας σε Ηλεκτρονική ή Τηλεφωνική Παραγγελία, η οποία καταχωρείται από τον ίδιο ή από υπάλληλο της ENUDREIO.COM για λογαριασμό του.
5.2.   Το ENUDREIO.COM θα αποστείλει ειδοποίηση στον Πελάτη για την καταχώρηση της παραγγελίας στο σύστημά της, η οποία δεν έχει την έννοια της αποδοχής, επιβεβαίωσης ή αποδοχής της δέσμευσης για την εκτέλεση της. Η ειδοποίηση απο το ENUDREIO.COM γίνεται ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή τηλεφωνικά.
5.3.   Ως εκ τούτου, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να μην παραδώσει κάποιο ή όλα τα Προϊόντα ή να μην εκτελέσει μέρος ή το σύνολο των Υπηρεσιών της Παραγγελίας για διάφορους αντικειμενικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό της εξάντλησης του αποθέματος τους. Σε κάθε περίπτωση, η ENUDREIO.COM ειδοποιεί τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Σε αυτή την περίπτωση, η αποκλειστική ευθύνη του πωλητή είναι να επιστρέψει το τελικό ποσό εαν ηταν προπληρωμενο.
5.4.   Η σύμβαση από απόσταση-αγορά μεταξύ του πωλητή και του πελάτη θεωρείται ότι έχει συναφθεί κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας τηλεφωνικά.
5.5.   Η σύμβαση αγοράς που συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή αποτελείται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και τυχόν πρόσθετες συμφωνίες μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή..  
6.  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ONLINE
 6.1.   Η πρόσβαση στην Πλατφόρμα με σκοπό την εγγραφή Παραγγελίας Αγοράς επιτρέπεται σε οποιονδήποτε Πελάτη.
6.2.   ENUDREIO.COM διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να περιορίσει την πρόσβαση σε κάθε πελάτη να πραγματοποιήσει την Παραγγελία ή / και οποιαδήποτε από τις πιθανές μεθόδους πληρωμής, εφόσον κρίνει ότι θα ήταν επιζήμιο για ENUDREIO.COM σε οποιαδήποτε τρόπο. Σε αυτήν την περίπτωση το μόνο δικαίωμα του Πελάτη ειναι να επικοινωνήστει με το τμήμα «Σχέσεις Πελατών» για ENUDREIO.COM, να ενημερωθεί σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην εφαρμογή των παραπάνω μέτρων. ENUDREIO.COM δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που πελάτης έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, ανεξάρτητα από την ορθότητα ή εύλογου του.
6.3.   Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει σχόλια για τα Προϊόντα και / ή τις Υπηρεσίες και να επικοινωνήσει με την ENUDREIO.COM στις συγκεκριμένες διευθύνσεις στην ενότητα "Επαφή" της πλατφόρμας. Τα μηνύματα που περιέχουν ακατάλληλο λεξιλόγιο θα αφαιρεθούν από την πλατφόρμα ή θα αγνοηθούν.
6.4. Η επικοινωνία με τον Πωλητή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω μιας άμεσης σύνδεσης ή των διευθύνσεων που αναγράφονται στην Πλατφόρμα στην ενότητα "Επαφή".
6.5.   Η ENUDREIO.COM μπορεί να δημοσιεύει διαφημιστικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει.
6.6.   Όλες οι τιμές των Προϊόντων και / ή των Υπηρεσιών της πλατφόρμας είναι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και οποιωνδήποτε άλλων φόρων ή τελών που απαιτούνται από το νόμο). 
6.7.   Σε περίπτωση online πληρωμές ή πληρωμές μέσω τραπεζικού εμβάσματος, ο πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν δαπάνες που συνδέονται με αμοιβές, προμήθειες ή άλλες πρόσθετες πληρωμές που γίνονται από τον αγοραστή ή τράπεζα του σχετικά με την ίδια την πράξη, και στην περίπτωση της ανταλλαγής που εφαρμόζονται από την τράπεζα που εξέδωσε την κάρτα του πελάτη σε περιπτώσεις όπου το νόμισμα είναι διαφορετικό από λέβα. Έτσι ENUDREIO.COM συστήνει στους πελάτες της να ελέγξετε με την τράπεζά σας για τυχόν πρόσθετες χρεώσεις που θα μπορούσε να χρεωθεί σε online πληρωμές τους ή από την εν λόγω τράπεζα, για προϊόντα που πωλούνται από ENUDREIO.COM.
6.8.   Όλες οι εικόνες της πλατφόρμας προορίζονται αποκλειστικά για να παρέχουν κάποια εικόνα για τον τύπο Προϊόντος / Υπηρεσίας που προσφέρεται. Κατά συνέπεια, ορισμένες από τις εικόνες των προϊόντων και των υπηρεσιών της πλατφόρμας (στατικές / δυναμικές εικόνες / παρουσιάσεις πολυμέσων / κλπ) ενδέχεται να μην ταιριάζουν με την εμφάνιση των προϊόντων ή να δημιουργούν λανθασμένη εικόνα της προσφερόμενης υπηρεσίας. Ο πωλητής δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τέτοιες αποκλίσεις. 
7.  ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 7.1.   Περιεχόμενο όπως ορίζεται στο κεφάλαιο "Ορισμοί", συμπεριλαμβανομένων των λογοτύπων και τυχόν γραφικών εικόνων ή λεζάντων, εμπορικών συμβόλων, δυναμικών συμβόλων, κειμένων ή / και περιεχομένου πολυμέσων της πλατφόρμας, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της ENUDREIO.COM.
7.2.  ENUDREIO.COM διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με την πλατφόρμα, ανεξάρτητα από το αν είναι δικό της ή αποκτάται μέσω συμβατικών αδειών ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.
7.3.   Ο Πελάτης δεν μπορεί να μεταβιβάσει, να πουλήσει, να διανείμει υλικά που δημιουργήθηκαν με αναπαραγωγή (αντιγραφή), τροποποίηση ή δημοσίευση του Περιεχομένου εκτός από τη ρητή συγκατάθεση του ENUDREIO.COM.
7.4.   Οποιοδήποτε Περιεχόμενο στο οποίο έχει πρόσβαση ο Πελάτης, ανεξάρτητα από τα μέσα, υπόκειται σε ρύθμιση σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.
7.5.  Ο Πελάτης μπορεί να αντιγράψει, να μεταφέρει και / ή να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο μόνο για προσωπικούς μη εμπορικούς σκοπούς, εκτός αν αυτό αντίκειται σε αυτό που παρέχεται σε αυτό το κεφάλαιο αυτού του εγγράφου.
7.6.   Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο για Εμπορικούς Σκοπούς μόνον εφόσον έχει λάβει τη γραπτή συγκατάθεση του ENUDREIO.COM για αυτό και μόνο το τμήμα του Περιεχομένου, τον τρόπο και την έκταση της χρήσης του και τις προθεσμίες για τις οποίες αυτή η συγκατάθεση είναι ρητά. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη ή διαφορετική χρήση του Περιεχομένου θεωρείται παραβίαση της παρούσας συμφωνίας μεταξύ του ENUDREIO.COM και του Πελάτη και για παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ENUDREIO.COM, η οποία έχει το δικαίωμα να αναλάβει την ευθύνη του Πελάτη για το σκοπό αυτό.
7.7.   Η αποστολή στον Πελάτη ή αναφορά στο Περιεχόμενο ή σε μέρη του από το ENUDREIO.COM δεν θα θεωρηθεί ως ENUDREIO.COM να επιτρέψει στον Πελάτη να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο ή μέρη του για σκοπούς άλλους από τις προσωπικές του ανάγκες , ανεξάρτητα από τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το ENUDREIO.COM.
7.8.   Οποιαδήποτε χρήση του Περιεχομένου για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που επιτρέπονται ρητά στους παρόντες Γενικούς Όρους ή οποιαδήποτε άλλη ρητή γραπτή συγκατάθεση του ENUDREIO.COM απαγορεύεται.

8.  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
 8.1.  Ο Πελάτης μπορεί να κάνει Παραγγελίες στην Πλατφόρμα προσθέτοντας τα επιθυμητά Προϊόντα και Υπηρεσίες στο Καλάθι Αγοράς, ακολουθώντας τα βήματα που ορίζονται στην Πλατφόρμα για να ολοκληρώσει και να στείλει την Εντολή Αγοράς.
8.2.   Οποιαδήποτε προϊόντα και υπηρεσίες που προστίθενται στο καλάθι αγορών μπορούν να αγοραστούν εάν είναι διαθέσιμα. Η προσθήκη προϊόντων και υπηρεσιών στο καλάθι αγορών σας, χωρίς την ολοκλήρωση της παραγγελίας, δεν έχει ως αποτέλεσμα την εγγραφή της παραγγελίας.
8.3.   Ο Πελάτης αναλαμβάνει και είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται στο ENUDREIO.COM σε σχέση με την Παραγγελία είναι πλήρη και ακριβή από την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας.
8.4.   Με την αποστολή της παραγγελίας, ο Πελάτης επιτρέπει στο ENUDREIO.COM να επικοινωνήσει μαζί του / της στο τηλέφωνο για να επιβεβαιώσει και να στείλει την παραγγελια.
8.5.   Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση (να ακύρωσει) της Παραγγελίας του Πελάτη στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• μη αποδοχή της συναλλαγής από την τράπεζα έκδοσης του πελάτη οταν η πληρωμή ειναι ηλεκτρονική
• πραγματοποίηση της νομισματικής συναλλαγής που δεν οδηγεί στην καταβολή χρημάτων στο λογαριασμό του πωλητή για πληρωμές on-line
• τα δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη στην πλατφόρμα είναι ελλιπή ή / και ανακριβή.
8.6.   Ο Πελάτης θα φέρει όλα τα άμεσα έξοδα επιστροφής Προϊόντων που προσφέρονται από το ENUDREIO.COM σε περίπτωση αποχώρησης από τη Σύμβαση από απόσταση ,και πρεπει να δηλώσει αυτό εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης που του έχει χορηγήσει το ENUDREIO.COM. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημερομηνία σύναψης. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τους Όρους Επιστροφής και Εγγύησης.
 9.  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
 9.1.   Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η παροχή προσωπικών ή άλλων δεδομένων του στο  ENUDREIO.COM, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον τελευταίο για τους ακόλουθους σκοπούς: (1) η διατήρηση του λογαριασμού του πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής των παραγγελιών, στέλνοντας τα παραγγελθέντα προϊόντα, η εφαρμογή των διέταξε υπηρεσιών , τιμολόγηση, επίλυση διαφορών με Πελάτες σχετικά με τις Εντολές τους ή διεκπεραίωση των απαιτήσεών τους. (2) αποστολή δελτίων ή περιοδικών ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS. (3) διεξαγωγή έρευνας αγοράς, παρακολούθηση πωλήσεων και συμπεριφοράς πελατών / καταναλωτών.
9.2.   Ο Πελάτης συμφωνεί να παρέχει στο ENUDREIO.COM απεριόριστη πρόσβαση σε όγκο και χρόνο σε οποιοδήποτε υλικό και πληροφορίες που αποστέλλει στον Πωλητή μέσω ή σε σχέση με την πλατφόρμα, ανεξάρτητα από το αν έχει κάνει Εντολή και πραγματοποίησε συναλλαγή μέσω της πλατφόρμας. ENUDREIO.COM έχει το δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, τροποποίησης, μετάδοσης και διανομής αυτών των πληροφοριών. 
9.3.   Παρέχοντας τα δεδομένα σας στο ENUDREIO.COM (συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ο Πελάτης συμφωνεί ρητά οτι το ENUDREIO.COM ή ταχυμεταφορείς μπορουν να συνδεθουν με αυτόν.
9.4. Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα στο ENUDREIO.COM ο Πελάτης συμφωνεί ρητά να συμπεριληφθεί σε μια βάση δεδομένων του ENUDREIO.COM 
10.  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
 10.1.   Μόλις ο Πελάτης δημιουργήσει έναν λογαριασμό στην πλατφόρμα, έχει την ευκαιρία να εκφράσει τη συγκατάθεσή του για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων.
10.2.   Ο πελάτης μπορεί να εξαιρεθεί από τη λήψη Δελτίου χρησιμοποιώντας τον ειδικό σύνδεσμο που βρίσκεται σε κάθε Δελτίο, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του λογαριασμού του, στις "Συνδρομές μου" ή επικοινωνώντας με το ENUDREIO.COM 
10.3.   Η άρνηση να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία δεν σημαίνει αυτόματη παραίτηση της συγκεκριμένης σύμβασης για τη σύναψη της παρούσας σύμβασης.
 11.  ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
 11.1.   Οι τιμές των προιοντων και υπηρεσιών που ανακοινώνονται στην Πλατφόρμα είναι τελικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ καθώς και όλους τους άλλους φόρους και επιβαρύνσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία της Βουλγαρίας.\
11.2.   Η τιμή, ο τρόπος πληρωμής και η περίοδος πληρωμής για την έκδοση τιμολογίων καθορίζονται σε κάθε παραγγελία. Παραγγελίες προϊόντων που προσφέρονται από την ENUDREIO.COM  για αξία που ξεπερνά τα 1250 ευρώ, ο πωλητής μπορεί να απαιτήσει προκαταβολή των αγαθών με τραπεζικό έμβασμα ή με τραπεζική κάρτα.
11.3.   Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την έκδοση του τιμολογίου σύμφωνα με την ισχύουσα βουλγαρική νομοθεσία.
11.4.   Ο Πωλητής θα εκδώσει στον Πελάτη τιμολόγιο για τα Παροχή / Παροχή Υπηρεσιών που παρέχονται βάσει των πληροφοριών που παρέχει ο Πελάτης.
11.5.  ENUDREIO.COM  εκδίδει τιμολόγιο μονο αν ζητηθεί. 
 12.  ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΓΑΘΩΝ
 12.1.   Ο Πωλητής υποχρεούται να παραδώσει τα παραγγελθέντα και αγορασθέντα Προϊόντα από τον ίδιο ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών σε διεύθυνση που καθορίζεται από τον Αγοραστή ή στο γραφείο της εταιρείας ταχυμεταφορών, ανάλογα με την επιλογή του Πελάτη.
12.2.  Ο πωλητής θα εξασφαλίσει την κατάλληλη συσκευασία των εμπορευμάτων και την αποστολή των συνοδευτικών εγγράφων. Εάν τυχόν η αποστολή δεν περιέχει το έγγραφο που απαιτείται για το προϊόν που παραγγείλατε, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου office@enudreio.com και εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας παρέχουμε την ταχύτερη δυνατή παράδοση. 
12.3.   (1) Το Enudreio.com θα παρέχει τα Αγαθά και την παροχή των Υπηρεσιών μόνο στο έδαφος της Ελλαδας.
(2) Οι όροι παράδοσης για τα προϊόντα που προσφέρονται από το ENUDREIO.COM διατίθενται στην "Μέθοδο παράδοσης".
(3) Το κόστος παράδοσης, εάν υπάρχει, θα είναι εμφανές μετά την τοποθέτηση του επιθυμητού Προϊόντος στο καλάθι. 
13.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
 13.1.   Ο πωλητής προσφέρει όλα τα προϊόντα της πλατφόρμας με εγγύηση συμμόρφωσης των προϊόντων με τη σύμβαση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εξαίρεση γίνεται για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, οι οποίες από τη φύση τους δεν είναι εγγυημένες. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τη σελίδα πληροφοριών της πλατφόρμας "Εγγύηση και επιστροφή προϊόντων".
 14.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 14.1.   Η ιδιοκτησία των Αγαθών θα μεταβιβαστεί από τον Πωλητή στον Αγοραστή μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής από τον Αγοραστή. Η παράδοση των Αγαθών θα πιστοποιείται με την υπογραφή του αγοραστή για το έγγραφο μεταφοράς που παρέχεται από τον courier.
 15.  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ, ΣΧΟΛΙΑ, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 15.1. Η εγγραφή αναφορών, σχολίων, ερωτήσεων και απαντήσεων μπορεί να γίνει από τον Πελάτη στην ενότητα "Σχόλιο". Οι γραπτές πληροφορίες μπορεί να είναι θετικές και αρνητικές και πρέπει να σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο χρήσης ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας.
15.2. Κατά την εγγραφή του Σχολίου / Ερώτησης / Απάντησης της Πλατφόρμας, οι Πελάτες παρέχουν στο ENUDREIO.COM μόνιμη, αμετάκλητη, εδαφικά απεριόριστη άδεια και το δικαίωμα του ENUDREIO.COM να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει, να τροποποιεί, να προσαρμόζει, να δημοσιεύει, να μεταφράζει, περιεχομένου.
15.3. Κάθε Πελάτης, κατά την δημοσίευση της Επισκόπησης / Σχολής / Ερώτησης / Απάντησης στις παραπάνω ενότητες, αναλαμβάνει να συμμορφωθεί με τους ακόλουθους κανόνες:
•   να βασίζονται μόνο στα χαρακτηριστικά και τον τρόπο χρήσης συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, αποφεύγοντας πληροφορίες σχετικά με πτυχές που μπορούν να αλλάξουν (π.χ. τιμή) •
•     να χρησιμοποιήσετε μια κατάλληλη γλωσσα που δεν περιέχει προσβλητικές εκφράσεις ή εκείνες που ενδέχεται να επηρεάσουν τα δικαιώματα τρίτων.
•   να τοποθετήσετε σωστά το περιεχόμενο της πλατφόρμας ως εξής: κάθε ερώτηση πρέπει να αναρτηθεί σε μια ενότητα.
•   να βεβαιωθει ότι οι πληροφορίες που έχετε εισάγει είναι ρεαλιστικές, ορθές, νόημα και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους μεταξύ άλλων των δικαιωμάτων - Πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας, διαφήμισης ή ιδιωτικό απόρρητο.
• να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία μόνο για να επικοινωνήσετε ή να αποκτήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία από την πλατφόρμα χωρίς αναφορά σε άλλες εταιρείες που προωθούν την πώληση και αγορά αγαθών και υπηρεσιών.
• να μην παράσχετε ή να απαιτήσετε με οποιονδήποτε τρόπο ή να διαμορφώσετε προσωπικά δεδομένα (στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση παράδοσης ή κατοικία, αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δικά σας ή / και επώνυμα κ.λπ.) ή άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην αποκάλυψη τέτοιων προσωπικών δεδομένων.
•   να μην δημοσιεύει πληροφορίες ή / και λεπτομέρειες σχετικά με διευθύνσεις URL (συνδέσμους / συνδέσμους) από άλλους ιστότοπους που αναπτύσσουν την ίδια ή παρόμοια επιχειρηματική δραστηριότητα με το ENUDREIO.COM
•   να μην κανει εγγραφει κριτικές / σχόλια / ερωτήσεις / απαντήσεις που περιέχουν διαφημιστικό υλικό.
•   να μην χρησιμοποιήσετε την Αναθεώρηση / Σχόλια / Ερωτήσεις / Απαντήσεις ως μέσο επικοινωνίας με τον Πωλητή, για το σκοπό αυτό θα εμφανίζονται στην πλατφόρμα τα στοιχεία επικοινωνίας του πωλητή.
15.4. Εκτός από μια κρίσιμη, ρεαλιστική εκτίμηση, κατά τη στιγμή της δημοσίευσης μιας αναθεώρησης, ο Πελάτης θα πρέπει επίσης να προσθέσει Βαθμολογία για το σχετικό προϊόν ή υπηρεσία. Οι αναθεωρήσεις, μαζί με την αντίστοιχη Αξιολόγησή τους, θα επηρεάσουν τη συνολική Αξιολόγηση Προϊόντος ή Υπηρεσίας, η οποία θα εκφράζεται  διπλα στα Προϊόντα. Έτσι, μια αξιολόγηση που συνοδεύεται από υψηλή βαθμολογία οδηγεί σε αύξηση της συνολικής βαθμολογίας και μια αξιολόγηση που συνοδεύεται από χαμηλή βαθμολογία οδηγεί σε μείωση της συνολικής βαθμολογίας.
15.5. Όταν ένας Πελάτης αναφέρει ότι ένα Ανασκόπηση / Σχόλιο / Ερώτηση ή Απόκριση έχει ανεπαρκές περιεχόμενο, το περιεχόμενο αυτό εξετάζεται προσεκτικά από το ENUDREIO.COM για να διαπιστωθεί αν παραβιάζει τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας. Τα δημοσιευμένα κείμενα, φωτογραφίες ή βίντεο αφαιρούνται από την πλατφόρμα μόνο μετά από έλεγχο από το ENUDREIO.COM
15.6. Σε περίπτωση που το ENUDREIO.COM διαπιστώσει επανειλημμένως παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης, διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την ικανότητα του Πελάτη να δημοσιεύει τις Κριτικές / Σχόλια / Ερωτήσεις και Απαντήσεις στην ενότητα Παρατηρήσεις χωρίς να χρειάζεται να το δικαιολογήσει.
15.7. Οποιοσδήποτε αγοραστής μπορεί να υποβάλει την απαίτησή του συμπληρώνοντας το τυποποιημένο έντυπο για να διευκολύνει την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης βάσει του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών και να το στείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η φόρμα μπορεί να αντιγραφεί από εδώ:
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
Προς ………………………
/ το όνομα του εμπόρου /
…………………………………………………………………….. 
/ διεύθυνση, UIC /

Σας ειδοποιώ ότι παραιτούμαι από τη σύμβαση αγοράς μου για τα ακόλουθα αγαθά / υπηρεσίες:
…………………………………………………. / περιγραφή του προϊόντος /
Το αντικείμενο παραγγέλθηκε στις………………….
Τα εμπορεύματα παραλήφθηκαν στις …………………. / αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής από τον καταναλωτή /
………………………………………………………………………../ Όνομα χρήστη /
Πολη……………………………………………………………. / Διεύθυνση χρήστη /
 
……………….                                                                             …………………………….
/ Ημερομηνία /                                                                                 / Υπογραφή χρήστη /
 
 16.  ΕΥΘΥΝΗ
16.1   Ο πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά που υπέστη ο αγοραστής ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας ή εκείνων που δεν ελέγχονται από τον πωλητή.
17.  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
17.1. Το ENUDREIO.COM είναι εγγεγραμμένο στο Βουλγαρικό Μητρώο για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό τον αριθμό 253049.
17.2. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων GDRP σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία τους, με τις επακόλουθες τροποποιήσεις και προσθήκες, το ENUDREIO.COM υποχρεούται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα υπό συνθήκες που εγγυώνται την αποθήκευση τους και να μην επιτρέπουν την τυχαία επεξεργασία τους απώλεια και μόνο για τους αναφερόμενους σκοπούς.
17.3.   Ο σκοπός της συλλογής δεδομένων είναι: να ενημερώνει τους πελάτες σχετικά με τους λογαριασμούς τους, να ενημερώνει τους αγοραστές για την κατάσταση των παραγγελιών τους, να αξιολογεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, άλλες εμπορικές δραστηριότητες, να διαφημίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, έρευνα, έρευνα αγοράς, παρακολούθηση των πωλήσεων και της συμπεριφοράς των πελατών.
17.4.   Συμπληρώνοντας τα στοιχεία στο Εντύπου για να δημιουργήστε ένα λογαριασμό η παραγγελίας, ο Πελάτης δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων του ENUDREIO.COM, η οποία είναι καταχωρημένη στο Βουλγαρικό Μητρώο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 253049 , και δίνει ρητή και σαφή συγκατάθεσή του να αρχειοθετείται, να χρησιμοποιείται και να επεξεργάζεται όλα αυτά τα δεδομένα για τους σκοπούς που περιγράφονται στις παραγράφους 11.1 και 17.3 αυτών των Γενικών Όρων.
17.5.   Κάθε αγοραστής θεωρείται ότι ενημερώνεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ότι εγγυάται τα δικαιώματα που παρέχει το ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα αλλαγής των προσωπικών του δεδομένων, το δικαίωμα αντίρρησης, το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθ. 17, το δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του που κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
17.6.   Κάθε Πελάτης έχει το δικαίωμα να καταθέσει γραπτή αίτηση με την ημερομηνία και την υπογραφή του και να την στείλει στη διεύθυνση: Sofia, Georgi Belov 17 Str, 5ος όροφος, για την προσοχή της iShop Ltd για να ασκήσει το δικαίωμά του να λαμβάνει πληροφορίες ανεξάρτητα από το εάν τα προσωπικά του δεδομένα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία ή όχι, για τα οποία δεν οφείλει καμία χρέωση.
17.7.   Κάθε Πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του να αλλάξει τα προσωπικά του δεδομένα υποβάλλοντας γραπτή αίτηση με ημερομηνία και υπογραφή στη διεύθυνση: Georgi Belov 17 str., 5th floor, Σόφια, προς την iShop Ltd, σύμφωνα με τους ακόλουθους σκοπούς:
•   τη διόρθωση, την ενημέρωση, τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν συμμορφώνεται με την κοινοτική νομοθεσία 2016/679 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ιδίως ελλιπή και ανακριβή δεδομένα.
•   τη μετατροπή των δεδομένων σε ανώνυμων, των οποίων η επεξεργασία δεν συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία 2016/679 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών •
•   γνωστοποιώντας στους τρίτους που τα προσωπικά τους δεδομένα έχουν παρασχεθεί για επεξεργασία, εκτός αν αυτό αποδειχθεί αδύνατο ή συνεπάγεται υπερβολικές προσπάθειες για το έννομο συμφέρον που μπορεί να επηρεαστεί
17.8.   Τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή μπορούν να παρασχεθούν στην Εισαγγελία, στην Αστυνομία, στα δικαστικά ιδρύματα ή σε άλλες δημόσιες αρχές, με βάση και εντός του πλαισίου των νομικών διατάξεων και ως αποτέλεσμα ρητού αιτήματος από αυτούς.
 18.  ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΗ  ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
 18.1.     Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για τυχόν παράλειψη εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεών του σε περίπτωση απρόβλεπτη κατάσταση. Η απρόβλεπτη κατάσταση είναι ένα γεγονός πέρα από τον έλεγχο τις δυο πλευρές, το οποίο δεν μπορεί να αποφευχθεί.
18.2.   Αν δεν λήξει εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία του συγκεκριμένου συμβάντος, οποιοδήποτε από τα μέρη έχει το δικαίωμα να ειδοποιήσει τον αντισυμβαλλόμενο ότι θα τερματίσει τη σύμβαση χωρίς να οφείλεται αποζημιωση για τυχόν βλάβες και ζημιές που μπορει να προκλήθηκαν.
 19. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
 Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στη βουλγαρική νομοθεσία. Τυχόν διαφορές μεταξύ ENUDREIO.COM και οι πελάτες θα πρέπει να επιλυθεί με αμοιβαία συμφωνία, αν αυτό δεν είναι δυνατό, οι διαφορές θα επιλύονται ενώπιον των αρμόδιων βουλγαρικών δικαστηρίων στο Δήμο Σόφιας, χωρίς να παραβιάζουν τα δικαιώματα των καταναλωτών βάσει του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.
20. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)
Τα αχρησιμοποίητα ΑΗΗΕ ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία σε περίπτωση που δεν συλλέγονται ξεχωριστά.
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του βουλγαρικού νόμου για τη διαχείριση αποβλήτων, του παραγώγου του δικαίου και της οδηγίας 2012/19 / ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σημειώστε ότι:
20.1. Οι καταναλωτές έχουν την υποχρέωση να μην τοποθετούν ΑΗΗΕ σε μη καθορισμένους τόπους και να τα συλλέγουν ξεχωριστά.
20.2. Τα συστήματα ανάκτησης και χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ που είναι διαθέσιμα στους καταναλωτές είναι: χωριστά σημεία συλλογής για ΑΗΗΕ, κέντρα συλλογής για τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς αξιοποίησης αποβλήτων.
20.3. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, υποδεικνύει την ανάγκη χωριστής συλλογής του ΗΗΕ στο οποίο τοποθετείται